Archive

แนะ จำกัดใช้รถส่วนตัว3เดือนแก้ปัญหาฝุ่นเมืองกรุง

อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษแนะ ควรขยายช่วงเวลาห้ามวิ่งรถบรรทุก ห้ามจอดรถริมถนนสายหลัก หรืออาจจำกัดการใช้รถยนต์โดยแยกทะเบียนเลขคู่เลขคี่ รวมทั้งห้ามจุดไฟเผาสิ่งต่างๆ ในที่โล่งทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อบรรเทาปัญหามลพิษ

Read More

อึ้ง!โรคหายากมีกว่า8พันชนิด

โรคหายากคือโรคที่เจอน้อย มีความชุกต่ำกว่า 1 ใน 2,000 คน ปัจจุบันมีมากถึง 7-8 พันโรค ทั้งนี้ร้อยละ 5 จะป่วยเป็นโรคใดโรคหนึ่ง ส่วนไทยเจอผู้ป่วยอยู่หลายหมื่นคน ร้อยละ 80 มาจากพันธุกรรม และร้อยละ 50 จะเป็นผู้ป่วยเด็กแต่อาจจะเริ่มมีอาการในวัยผู้ใหญ่

Read More

ราคาบ้านใหม่ แบบต่างๆ

ราคาบ้านใหม่ แบบต่างๆ แบบบ้านแจกฟรี แบบบ้านเพื่อประชาชน จากสำนักการโยธา เป็นแบบบ้านที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และสามารถนำไปสร้างจริงได้ โดยถือว่าเป็นแบบบ้านที่ได้รับอนุญาตจากสำนักการโยธาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรามาดูภาพบ้านแต่ละแบบกันดีกว่าคะ

Read More