หากคุณมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าคุณอาจติดเชื้อเอชไอวีคุณต้องปรึกษาแพทย์ทันที

หากคุณมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าคุณอาจติดเชื้อเอชไอวีคุณต้องปรึกษาแพทย์ทันทีเพื่อที่จะได้รับการทดสอบ หากคุณทดสอบในเชิงบวกแล้วคุณจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากกับกิจวัตรประจำวันและวิถีชีวิตของคุณใช้ยาและอาจได้รับการบำบัดด้วย โอกาสในการติดเชื้อเอชไอวีอาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะสามารถให้คำปรึกษากับแพทย์ของคุณได้มากที่สุด

และได้รับข้อมูลที่สำคัญมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คุณจำเป็นต้องจัดเตรียมรายการคำถามที่คุณต้องการ เพื่อให้คุณมีความคิดและช่วยให้คุณระลึกถึงคำถามที่สำคัญเกี่ยวกับเอชไอวีและโรคเอดส์ที่คุณต้องถามนี่คือรายการที่คุณสามารถศึกษาหรือพิมพ์ออกมาและนำคุณไปปรึกษาได้