พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลยุคหน้าเป็นเครื่องมือ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่าด้วยโครงการ Services 4.0 โครงการ IMDA มีเป้าหมายเพื่อให้ธุรกิจทุกรูปแบบกลายเป็นธุรกิจดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนการให้บริการ 4.0 IMDA มีกลยุทธ์ในการเร่ง digitisation ของภาคที่มีอยู่เพื่อให้ทุกธุรกิจสามารถเป็นธุรกิจดิจิทัลเพื่อขยายขีดความสามารถในการแข่งขันของสิงคโปร์ โดยการส่งเสริมระบบนิเวศใหม่ที่เปิดใช้งาน

โดยเทคโนโลยีดิจิตอลและเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลยุคหน้าเป็นเครื่องมือ ของการเจริญเติบโต เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่จะช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถให้บริการที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางมากขึ้น IMDA ขยายผลประโยชน์เหล่านี้และทำให้สามารถเข้าถึง บริษัท อื่น ๆ ได้หลายวิธีในสองวิธี ประการแรกด้วยการช่วยให้ผู้ให้บริการโซลูชัน ICM สามารถนำเสนอโซลูชันที่มีประสิทธิภาพคุ้มค่าและคล่องตัวมากขึ้นซึ่งมีอยู่ในสถาปัตยกรรม Cloud Native Architecture ประการที่สองโดยการจับคู่ บริษัท ที่ดีขึ้นและคำแถลงปัญหาของพวกเขากับผู้ให้บริการโซลูชั่นโดยการนำโปรแกรม Digital Services Lab สองปีมารวมตัวกันเพื่อรวบรวมอุตสาหกรรมและคู่ค้าด้านการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาความท้าทายในการทำให้เป็นระบบดิจิทัลเฉพาะภาค