ธนาคารแห่งประเทศไทยยอมรับเศรษฐกิจโตต่ำกว่าคาด

ธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้ต้องลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจาก 1.5% มาอยู่ที่ 1.25% เมื่อช่วงต้นเดือนนี้ว่า เป็นเพราะปัจจัยหลายอย่าง อาทิ เศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่ำกว่าที่คาดไว้การส่งออกที่ลดลงและการจ้างงานทั้งในและนอกภาคเกษตรที่ลดลงเช่นกันเศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้เดิมและต่ำกว่าระดับศักยภาพมากขึ้น

โดยการส่งออกสินค้าหดตัวมากกว่าที่ประเมินไว้และมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่คาดไว้ ขณะที่การจ้างงานมีแนวโน้มปรับลดลงเร็วทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ด้านการใช้จ่ายภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้” ธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุสงครามการค้าสหรัฐ-จีน ส่งผลแรงการที่เศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำกว่าที่คาดเอาไว้ ธนาคารแห่งประเทศไทยอธิบายว่าเกิดจากปัจจัยนอกประเทศด้วย คือ การที่สหรัฐและจีนทำสงครามการค้าระหว่างกัน ที่ส่งผลไปทั่วโลก และแม้ว่าเศรษฐกิจของรัสเซียและละตินอเมริกาเริ่มฟื้นตัวแล้ว แต่ประเทศเหล่านี้ไม่ใช่คู่ค้ารายใหญ่ของไทยเท่ากับจีน สหรัฐ และประเทศอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าครั้งนี้ จึงไม่ส่งผลดีกับเศรษฐกิจไทยเท่าใด