ทัพเรือไทยพร้อมฝึก Guardian Sea 2018

กองทัพเรือทำการฝึกผสม Guardian Sea 2018 ร่วมกับกองกำลังทางเรือสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 25 – 29 เมษายน 2560 บริเวณทะเลฝั่งอันดามัน  เมื่อวันที่ 25 เม.ย. พล.ร.ต.บรรพต เนตรกระจ่าง ผู้บัญาการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ เป็นประธานในการเปิดการฝึกผสม Guardian Sea 2018 ซึ่งกองทัพเรือได้มอบหมายให้กองเรือฟริเกตที่ 1 เป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึกฯ ระหว่างวันที่ 25 – 29 เมษายน 2561 บริเวณทะเลฝั่งอันดามัน

โดยมี นาวาเอก อนุพงษ์ ทะประสพ เสนาธิการกองเรือ ฟริเกตที่ 1 เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกผสม Guardian Sea 2018 และ น.อ.Alexis T.Walker ผู้บัญชาการกองเรือพิฆาตที่ 7 เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝ่ายสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการฝึกเพื่อเพิ่มความชำนาญในขั้นตอนของการปราบเรือดำน้ำ, การฝึกการปราบเรือดำน้ำในสถานการณ์ทางยุทธวิธีจริง, ให้กำลังพลที่เข้าร่วมฝึกได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ เพิ่มประสบการณ์ของการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ ขั้นตอน/วิธีการที่ต้องใช้ในการปฏิบัติการร่วมระหว่าง กองทัพเรือไทย กับเรือผิวน้ำ อากาศยาน และเรือดำน้ำของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการปราบเรือดำน้ำบริเวณทะเลฝั่งอันดามัน ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกำลังพลของทั้งสองฝ่าย

สำหรับกำลังที่เข้าร่วมฝึกของกองทัพเรือไทย ได้แก่ เรือหลวงจักรีนฤเบศร, เรือหลวงตากสิน, เรือหลวงนเรศวร, เรือหลวงล่องลม, เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ (ฮ.ปด.1/S– 70B) จำนวน 2 เครื่อง ส่วนกำลังของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ได้แก่ เรือพิฆาตป้องกันภัยทางอากาศ USS HALSEY (DDG 63-Class), เรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ (Los Angeles – Class), เครื่องบินตรวจการณ์ทางทะเล P – 8. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews