จีนลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐเกือบ 7 พันคนฐานแหกกฎประหยัด

จีนดำเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมด 6,983 คน ฐานละเมิดหลักเกณฑ์การประหยัดมัธยัสถ์แถลงการณ์จากคณะกรรมการกลางการตรวจสอบวินัยแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะกรรมการการตรวจสอบแห่งชาติ ระบุว่าเจ้าหน้าที่รัฐเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับความผิด 5,016 กรณีการให้หรือการรับของขวัญเป็นการประพฤติผิดที่ถูกตรวจพบมากที่สุด

รองลงมาคือการมอบเงินสวัสดิการหรือโบนัสโดยไม่ได้รับอนุญาต และการใช้เงินกองทุนของรัฐบาลจัดงานเลี้ยงรื่นเริง แถลงการณ์เสริมว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมด 57,473 คน ถูกลงโทษจากความผิด 40,768 กรณี ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2019 ทั้งนี้ พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ออกหลักเกณฑ์การประหยัดมัธยัสถ์ 8 ประการ ในช่วงปลายปี 2012 เพื่อลดแนวทางการปฏิบัติงานอันไม่พึงประสงค์