ความสามารถในการคำนวณเลขขนานกำลังไฟต่ำ

อุปกรณ์ synaptic ประดิษฐ์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่พัฒนาขึ้นโดยทีมวิจัยสามารถใช้ในอุปกรณ์หรือวงจรไฟฟ้าที่มีกำลังต่ำเพื่อประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่จำนวนมหาศาลเนื่องจากความสามารถในการคำนวณเลขขนานกำลังไฟต่ำ คาดว่าจะนำมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีอุปกรณ์อัจฉริยะอัจฉริยะรุ่นต่อไปเช่นการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงการเรียนรู้ด้วยเครื่องและการเรียนรู้ลึก ๆ

และเซมิคอนดักเตอร์สมองที่เลียนแบบ ดร. ลีกล่าวว่า “งานวิจัยชิ้นนี้มีหลักประกันความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์ synaptic เทียมที่มีอยู่และปรับปรุงพื้นที่ที่ชี้ให้เห็นว่าเป็นข้อเสียเราคาดว่าจะมีส่วนช่วยในการพัฒนา AI บนระบบ neuromorphic ที่เลียนแบบสมองของมนุษย์โดยการสร้างวงจรที่เลียนแบบ หน้าที่ของเซลล์ประสาท