การสำรวจแสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่ต้องการข้อ จำกัด ทางการเมืองที่จะถูกทิ้งหรือปลดเปลื้อง

มากกว่า 45 เปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต้องการข้อ จำกัด ทางการเมืองที่จะถูกทิ้งทั้งหมดกับ 18 เปอร์เซ็นต์ที่ต้องการให้พวกเขาอยู่

การสำรวจความคิดเห็นของสวนดุสิตสวนดุสิตในวันที่ 29 สิงหาคมถึงวันที่ 1 กันยายนได้มีการสำรวจความเห็นของผู้ที่ทำงานในต่างประเทศจำนวน 1,033 คนเพื่อดูความเห็นเกี่ยวกับมาตรการผ่อนคลายหรือการ จำกัด กิจกรรมทางการเมือง

ผลการสำรวจความคิดเห็นพบว่าร้อยละ 46.33 ต้องการข้อ จำกัด ที่จะถูกทิ้งทั้งหมดเพื่อสร้างบรรยากาศทางการเมืองที่เป็นตัวนำในการเลือกตั้ง อีก 35.26 เปอร์เซ็นต์เห็นด้วยว่าข้อ จำกัด ที่จะปลดเปลื้องสำหรับกิจกรรมที่ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันความสับสนวุ่นวายที่เป็นไปได้หากข้อ จำกัด “ปลดล็อก” สมบูรณ์

แต่เป้าหมายร้อยละ 18.41 เพื่อลดหรือขจัดข้อ จำกัด เนื่องจากกลัวว่าอาจเป็นเหตุให้เกิดความรุนแรงทางการเมือง

ร้อยละ 48.96 กังวลว่าการลดหรือขจัดข้อ จำกัด ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองหรือความไม่สงบในขณะที่ร้อยละ 41.57 เห็นด้วยว่าควรปลดปล่อยข้อ จำกัด เพื่อให้ฝ่ายต่างๆประกาศเวทีการเมืองและร้อยละ 39.66 ไม่เห็นด้วยกับมาตรการผ่อนคลายหรือขจัดข้อ จำกัด ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง